Uw apotheker(s):

A v.d. Wijngaarden, AMC Meulenhoff, KG Dijkgraaf

Tel: 0570 62 57 99

info@apotheek-keizerslanden.nl

Wat kost farmaceutische zorg in  2017 ?

 

Diensten bij uitgifte van UR*-geneesmiddelen             Prijs incl BTW

Standaarduitgifte   € 6,75
Week uitgifte (terhandstelling in weekdoseersysteem) € 3,25
Eerste uitgfte

(terhandstelling incl uitleg bij eerste gebruik of gebruik langer dan 12 maanden geleden) 

€ 13,00
Gewone bereiding (toeslag voor bereiden) € 20,00
Bijzondere bereiding (toeslag voor verwerken risicovolle stoffen of steriele omstandigheden € 100,00
Thuisbezoek (toeslag voor zorgverlening thuis, niet bezorgen) € 21,95

 

Overige zorgverlening

Medicatiebeoordeling (beoordeling geneesmiddelen in persoonlijke gesprek) € 120,00
Instructie hulpmiddel (uitleg gebruik hulpmiddel voor UR-middel) € 9,50
Begeleiding opname (bij ziekenhuisopname doorgeven geneesmiddelgebruik) € 21,00
Begeleiding ontslag (In dossier verwerken van gewijzigd geneesmiddelgebruik na ziekenhuisopname)  € 29 50
Groepsvoorlichting (via informatiebijeenkomst ondersteunen groepen patiënten) € 640,00
Reisadvies (adviseren gebruik en bewaren geneesmiddelen tijdens reis) € 20,00
Niet ter handstellen (na overleg met arts of patient weloverwogen niet afleveren van een middel) € 10,00

 

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op:

  • Consumenten waarvan de verzekeraar geen contract met de apotheek heeft
  • Niet-verzekerde consumenten
  • De terhandstelling van een UR-middel als deze niet door de verzekeraar wordt gedekt

In alle andere gevallen gelden de prijzen zoals overeengekomen met de verzekeraar .

Lees de voorwaarden daarom altijd door of vraag deze op bij uw verzekeraar. Informeert u ook bij uw apotheek over de invulling van de voorwaarden van uw verzekeraar: deze kunnen anders uitgelegd worden door uw verzekeraar dan door de apotheek vanwege de voorwaarden in de overeenkomst tussen apotheek en verzekeraar.

Terhandstelling: alle zorg die uw apotheek levert nadat u uw recept hebt overhandigd. Na ontvangst van het recept    worden het middel en de dosering gecontroleerd, vindt controle plaats op interactie met andere middelen .

UR*= geneesmiddel uitsluitend op recept